Jeśli w trakcie opróżniania układu klimatyzacji zostanie stwierdzony brak czynnika lub jego śladowe ilości ,to przy pomocy azotu trzeba sprawdzić szczelność poszczególnych elementów.W przypadku zlokalizowania nieszczelności należy ją jak najszybciej usunąć,wymieniając przy tym filtr osuszający na nowy.Szybkie naprawienie może oszczędzić nam konieczności kosztownego płukania układu z zanieczyszczeń zewnętrznych i wilgoci.Płukanie układu klimatyzacji jest niezbędne po zatarciu się sprężarki, w celu usunięcia opiłków metalu i resztek starego oleju.